Destilovaná voda pro technické účely 

Cena: 34,-Kč/5l  
 

 

Dle individuálního zájmu zákazníka nabízíme výrobu a stočení destilované vody i do větších obalů. Cena je pak odvislá od konkrétní poptávky.

Destilovaná voda je voda, která prošla procesem jedné nebo několika destilací a byla díky změně skupenství na vodní páry zbavena rozpuštěných minerálních látek. Během destilace je voda separována prakticky od všeho, co se v ní nachází a stává se čistou (H2O). Destilovaná voda je tak čirá, bezbarvá a v silné vrstvě namodralá kapalina bez chuti a zápachu. Za normálního tlaku 101 kPa má teplotu tání 0°C a teplotu varu 100°C. Největší hustotu 1g/cm3 má voda při 4°C (přesněji při 3,98°C). Je nevodivá a její pH je neutrální (pH=7).

K výrobě destilované vody používáme reverzní osmózu, která poskytuje vodu více čistou než destilace. Tato technologicky nejvyšší forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

 • 90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)

 • 95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)

 • a také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie (Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.

Naši destilovanou vodu můžete využít:

 • v chemickém průmyslu

 • při výrobě léčiv

 • v laboratořích

 • při chemickém zpracování fotografií

 • do chladičů automobilů

 • na ředění letních a zimních směsí do ostřikovačů

 • k doplňování elektrolytuakumulátorů

 • do napařovacích žehliček

 • do zvlhčovačů vzduchu a klimatizačních zařízení

 • do vašich akvárií

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@2018 Aqua Prim - distribuce

Podmínky ochrany osobních údaju